Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Activiteiten

Nieuws

Dag vd Ondernemer

Dag van de Ondernemer 2019 Vrijdag 13 november was de Dag van de Ondernemer. OVHZ is samen met…

Marktgebouw Nieuwe…

Bouwaanvraag Marktgebouw Nieuw-Vennep Op 12 november 2018 werd bekend gemaakt dat zeer binnenkort…

Grote dank aan Jaap…

Al sinds heel wat jaren is Jaap Romeijn een vast gezicht tijdens de evenementen van de OVHZ. Velen…

Subsidie groene…

Nieuws van Gemeente Haarlemmermeer Groene daken dragen bij aan de duurzaamheid van onze gemeente.…

 Dag van de Ondernemer 2019

 

Vrijdag 13 november was de Dag van de Ondernemer. OVHZ is samen met Gemeente Haarlemmermeer in de persoon van Ap Reinders, op bezoek gegaan bij DERO bv en Topbloemen.nl / Topgeschenken.nl. Beide ondernemers worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen.
#trotsophaarlemmermeer

 Dag van de ondernemer DeroDag van de ondernemer

 Bouwaanvraag Marktgebouw Nieuw-Vennep   

Op 12 november 2018 werd bekend gemaakt dat zeer binnenkort de bouwaanvraag voor het te reslaiseren project "Marktgebouw" de deur uit gaat. 

Die aanvraag zal worden opgesteld en ingediend door Kevin van Nieuwkoop van de Nederlandse Ontwikkelingsmaatschappij NEDOM. "Ik heb hierover overeenstemming bereikt met voormalig eigenaar Paul Bakker, directeur van PGM Bakker, en bouwbedrijf Vink. Het is de bedoeling dat het Marktgebouw er uit gaat zien zoals nu aangegeven in de gemeentelijke website over de Nieuwe Kom. Een vrijstaand gebouw met een grote toren, vier voorgevels, en een bouwhoogte van vier woonlagen. Daarin komen 38 woningen, twee winkels en horeca. Ook het gemeentelijk servicecentrum en de politie komen er waarschijnlijk in.

marktgebouw neiuw vennep tekeningmarktgebouw Nieuw Vennep gemeentemarktgebouw Nieuw Vennep

BIBLIOTHEEK Het plan om er ook de bibliotheek in te huisvesten gaat niet door. De bibliotheek gaat ook niet, zoals eerder gemeld, naar het Pier K-gebouw. Het heeft een nieuw huurcontract getekend voor een nieuwe periode in de huidige locatie in de Symfonie.

Vanuit de Muziek koepel op het plein bij de Elemastraat is ten noorden het nieuwe medisch centrum aan De Doorbraak al bijna klaar.  Dat zal waarschijnlijk in februari 2019 opgeleverd worden. Daarvoor moeten in de Gelevinkstraat nog woningen komen. Daarover is de gemeente nog in gesprek met een ontwikkelaar.

SUPERMARKT Er is nog de twijfel over de komst van een supermarkt, winkels en daghoreca daarin. Wat wel duidelijk is, is dat er een leuk en gezellig centrum moet komen in Nieuw-Vennep.

Ontwikkelaar Paul Bakker gaf aan dat hij met Kevin van Nieuwkoop ook in onderhandeling is over projecten in de Venneperstraat. "Ik heb in het verleden in goede economische tijden allerlei gronden te duur aangekocht, die ik door de crisis met zwaar verlies zou hebben moeten verkopen."

 

TEN GOEDE OMGEDRAAID Maar nu de crisis voorbij is, zijn er weer kopers voor de stukken grond. "Er is de laatste maanden veel ten goede omgedraaid. Dus kan ik nu allerlei panden en grond van de hand doen. Ik heb besloten mij nu in te zetten voor het dorp en er helemaal voor te gaan."

Hij meldde ook zich met Van Luling, Timpaan en Enzo-architecten te willen inzetten voor nieuwbouw aan het Venneperplein. "Bovendien moet het hele gebied van van Groningen en allerlei panden aan de Kopstraat en Hugo de Vriesstraat eraan geloven. Die panden gaan allemaal tegen de grond en daar zullen dan nieuwe woningen komen."

OVERTUIGING En nu ook de gemeente het behoefte-onderzoek betreffende het centrum heeft afgerond, is er een overtuiging gekomen dat men weet wat er in nu echt gebouwd moet worden.

 

 

Wormen kwekerij kranenburg 34 

Al sinds heel wat jaren is Jaap Romeijn een vast gezicht tijdens de evenementen van de OVHZ. Velen van hem kennen Jaap met een camera en het voeren van een altijd gezellig gesprek. Tijdens het bezoek aan Wormenkwekerij Kranenburg is Jaap in het zonnetje gezet door voorzitter Ben Perdaan. De vele herinneringen die Jaap heeft vastgelegd kunt u terugvinden op deze site en uiteraard op Facebook. 

Uiteraard is en blijft Jaap welkom tijdens alle evenementen en ontvangen wij hem graag.

Leuk detail: Jaap nam de allereerste foto mee die hij maakte voor de OVHZ en overhandigde deze aan Ben Perdaan, die de foto een mooi plekje geeft. 

eerste foto

 

gemeente HLMR 

  Nieuws van Gemeente Haarlemmermeer

Groene daken dragen bij aan de duurzaamheid van onze gemeente. De voordelen hiervan zijn mooi verwoord in een opinieartikel in het FD. Daken die voor november 2018 "vergroend" worden kunnen aanspraak maken op de gemeentelijke subsidie. Meer informatie vindt u op de website van Gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is kunt u redelijk eenvoudig doen via het formulier via de volgende https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/subsidie-groene-daken-aanvragen-verantwoorden

De voorwaarden vindt u ook op de bovenstaande pagina van de gemeente.

 

OVHZ nieuws meerbusiness 

Ondernemers en bedrijven met vijf of meer medewerkers en die gevestigd zijn in Haarlemmermeer kunnen meedoen. Op vrijdag 14 december 2018 wordt de Ondernemersprijs Haarlemmermeer voor de 12e keer uitgereikt.

De initiatiefnemers van de Ondernemersprijs zijn: gemeente Haarlemmermeer, Rabobank Regio Schiphol, JAN© Accountants & Belastingadviseurs en MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Meerbusiness Ondernemersgala.
 

Hoe kunt u meedoen?

U vult een vragenlijst in, vervolgens motiveert u waarom uw bedrijf voor de prijs in aanmerking komt en stuurt de ingevulde vragenlijst voor 14 september 2018 weer op. 

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen vanuit diverse invalshoeken. Zoals o.a.: strategie, visie en ambitie, personeelsbeleid, maatschappelijk & duurzaam verantwoord ondernemen, financiële situatie, durf, daadkracht en doorzettingsvermogen. 
De jury bestaat uit Adam Elzakalai, Lex Vonk, Mieke Millenaar, Paul van den Brink, Andrea van de Graaf, Susan van Os, Camiel Lokkerbol, Ard van Berkel en onze eigen voorzitter Dick Hulsebosch.

De uitreiking wordt verricht door burgemeester Onno Hoes tijdens het MeerBusiness Ondernemersgala in het Novotel in Hoofddorp.De vragenlijst kunt u opvragen bij: 

 

OVHZ nieuws provincie

21 miljoen beschikbaar in in nieuw fonds.

Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups vanuit de kennisinstellingen kunnen binnenkort een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. Dit fonds is opgericht door de provincie Noord-Holland en de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam. In totaal is er op termijn 21 miljoen euro beschikbaar. Het fonds is bedoeld om duurzame innovaties vanuit het MKB en de kennisinstellingen te helpen financieren.

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: “Ondernemers en wetenschappers moeten de ruimte krijgen om hun ideeën voor innovatieve producten of diensten uit te werken in praktijkmodellen. Dit is essentieel voor een duurzame toekomst. Traditionele financiers zijn in de vroege fase huiverig om te investeren. Daarom heeft de provincie samen met een aantal belangrijke kennisinstellingen dit Innovatiefonds opgericht.”

Van idee naar praktijk

Het Innovatiefonds richt zich op het verstrekken van leningen tijdens de zogenoemde Proof-of-Conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw product of proces binnen het midden- en kleinbedrijf. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier, dat nog in praktijk gebracht moet worden bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. De holding bedrijven van de UvA, het AMC en de HvA helpen kennis vanuit de instelling beschikbaar te maken voor markt en maatschappij. Peter Krijnsen CEO van zowel UvA als AMC en HvA Ventures Holding BV: “ door te investeren in dit fonds lossen we een bestaand financieringsprobleem op voor startende ondernemingen. Vanuit de kennisinstellingen creëren we een betere aansluiting op vervolgfinanciering en stimuleren we de samenwerking tussen deze startups en het bedrijfsleven”.

Fonds

De eerste aanvragen kunnen vanaf medio juni worden gedaan. Er is speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie en op het gebied van gezondheidszorg. In de eerste fase is er 12,5 miljoen beschikbaar waarvan Europa 5 miljoen bijdraagt. In totaal is er op termijn 21 miljoen beschikbaar. De provincie Noord-Holland draagt in totaal 8 miljoen euro bij. Naar verwachting gaan nog andere kennisinstellingen deelnemen in het fonds.

Ruimte voor duurzame en innovatieve groei

De provincie Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. De huidige coalitie heeft daar in totaal € 18 miljoen euro voor uitgetrokken. Dit geld wordt deels via het Innovatiefonds ingezet om (financiële) knelpunten weg te nemen. Daarnaast helpt de provincie met het programma GO-NH ondernemers om initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit en circulaire economie verder te brengen. Met het Programma Innovatief en Investeringsgereed MKB (PIM) wil de provincie de komende drie jaar zo’n 30.000 MKB’ers bereiken en 350 innovatieve en duurzame ondernemers met maatwerkadvies bijstaan om groei te realiseren. Ook stelt de provincie in 2018 weer 2 miljoen euro beschikbaar voor de Rijksregeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren, de MIT. Dat bedrag wordt verdubbeld door het Rijk.

Meer informatie bij: Wouter Huijzendveld, Adviseur Innovatiefondsen, provincie Noord-Holland, 06-31688185,

Afgelopen weken is gestart met het nieuwe groenplan op Spoorzicht. Het BIZ bestuur is grondig te werk gegaan en heeft in de afgelopen twee jaar een studie laten doen om te komen tot een duurzaam, groener en kleurrijker Spoorzicht. De plannen zijn tijdens diverse bijeenkomsten gepresenteerd aan de ondernemers op Spoorzicht en middels een enquête hebben zij kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. Ook is er veel aandacht voor de kapot gereden stoepen en grasperkjes. Daar zijn maatregelen voor genomen in overleg met de gemeente.De werkzaamheden worden uitgevoerd door lokale bedrijven; Rob Blom Tuinen, Le Gardinier en Griekspoor

Een prachtig nieuw wandelpad wordt aangelegd zodat mensen tussen de middag een wandeling kunnen maken en ook kunnen doorsteken naar andere straten. Overal worden korven geplaatst die ook als bankje dienen om even lekker in de zon te zitten. En dat is goed voor iedereen, even wat buitenlucht en men kan weer lekker aan het werk. Met de aanplant van nieuwe struiken en planten krijgen vlinders en allerlei insecten meer ruimte. Door het kappen van een aantal bomen hebben heel veel panden eindelijk meer licht en daar zijn ondernemers blij mee. De zichtbaarheid en vindbaarheid van een bedrijf is cruciaal.

Tevens heeft het bestuur gebruik kunnen maken van een subsidie van de Provincie om de verbeteringen aan te brengen. Dat betekent dat de uitvoering van dit plan door deze subsidie wordt betaald. Het budget voor het onderhoud van het groen heeft het BIZ bestuur nu in eigen beheer en het onderhoud wordt dus niet meer door de gemeente uitgevoerd.

Het BIZ bestuur is erg blij met deze ontwikkelingen, die Bedrijvenpark Spoorzicht weer op een hoger niveau brengen. Een prettige omgeving om te werken en te wandelen. www.bizopspoorzicht.nl

 

NIEUWSBERICHT

Kunt u steun in de rug gebruiken? www.155.nl

De gemeente Haarlemmermeer draagt ondernemers een warm hart toe. Zij vindt het belangrijk om ondernemers, die een wat moeilijkere periode kennen, ook op de juiste wijze te ondersteunen. En bij voorkeur eigenlijk al in een vroeg stadium, want waarom wachten? De juiste ondersteuning geeft u wellicht weer het duwtje in de rug dat u nodig heeft. Als ondernemer staat u er namelijk al vaak genoeg alleen voor. Kortom, kent u op dit moment wat zwaardere tijden (door bijvoorbeeld het wegvallen van een opdrachtgever en/of problemen met acquisitie) en heeft u een professioneel oog nodig om met u mee te kijken? Meld u zich dan vandaag nog kosteloos bij www.155.nl. De gemeente Haarlemmermeer is bij dit landelijke initiatief aangesloten, speciaal voor u als ondernemer. In de praktijk blijkt namelijk dat te lang wachten met ondersteuning vragen, uiteindelijk tot grotere problemen leidt. En dat wilt u toch ook voorkomen? Door met een ervaren ondernemersadviseur in een vroegtijdig stadium te ‘sparren’ over uw bedrijf krijgt u weer goede handvatten en richting waarmee u vooruit kan.

155

155 is een landelijk noodloket (155-red-een-bedrijf), speciaal voor ondernemers die in zwaar weer zijn gekomen. Een professionele ondernemersadviseur kijkt samen met u welke stappen u kunt zetten naar de toekomst. Lianne Harrewijn, Regiomanager West van IMK: “Wij staan ondernemend Haarlemmermeer met onze expertise graag bij. Een groot aantal ondernemers uit de gemeente Haarlemmermeer heeft de weg inmiddels gevonden en is op het goede spoor gezet. Soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Maar ook gaat het om andere vraagstukken zoals bijvoorbeeld: acquisitie, marketing en/of financiën.”

Als ondernemer uit gemeente Haarlemmermeer kunt u voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 0 155 óf 24 uur per dag via internet: www.155.nl

-------------

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Volg ons op:

facebook

Partners:
MKB Nederland   Amsterdam Economic Board